พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
ปี 2548
พิธีแสดงมุทิตาสักการะ
พิธีรับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์
พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
ปี 2547
คณะศรัทธาในองค์เจ้าประคุณสมเด็จ ตรวจเยี่ยม
พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
ปี 2546
งานสมโภชภาพพระราชทาน
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปลดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
แก่ วัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน
โดยพระราชทานผ่านสำนักพระราชวัง กระทรวงการต่างประเทศ
และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน

PDF File
ประกาศ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปลดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
แก่ วัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน


ความเป็นมา


อนุโมทนา