พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
ปี 2548
พิธีแสดงมุทิตาสักการะ
พิธีรับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์
พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
ปี 2547
คณะศรัทธาในองค์เจ้าประคุณสมเด็จ ตรวจเยี่ยม
พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
ปี 2546
งานสมโภชภาพพระราชทาน
 
พิธีมุธฺตาสักการะ
วันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘
ณ วัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน
โดย
ฯพณฯ ดร.วิษณุ เครืองาม  รองนายกรัฐมานตรี
ฯพณฯ บัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ฯพณฯ ชลชินีพันธุ์ ชีรานนท์ เอกอัครราชทูต
ม.ร.ว. อดิศรเดช สุขสวัสดิ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา
พ.อ. สุชาติ โสวัณณะ ผชท.ทบ. และพุทธศาสนิกชนฯ