พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
ปี 2548
พิธีแสดงมุทิตาสักการะ
พิธีรับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์
พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
ปี 2547
คณะศรัทธาในองค์เจ้าประคุณสมเด็จ ตรวจเยี่ยม
พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
ปี 2546
งานสมโภชภาพพระราชทาน
  พิธีทอผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๔๗
ณ วัดพุทธารามนครเบอร์ลิน 
โดย
นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรุงเทพฯ
 ฯพณฯ ชลชินีพันธุ์ ชีรานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน