วัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน
Wat Buddharam-Verein, Berlin e.V.

Schoenagelstr.24  12685 Berlin, Germany

Tel.  0049 (0)30 933 9460
        0049 (0)30 933 3072
Fax. 0049 (0)30 933 3072


แผนที่